Risker med valutor

En risk som investerare behöver tänka på är valutor.
Många har köpt Amerikanska värdepapper under året, inklusive undertecknad, men man måste komma ihåg risken med valutor.

I dagsläget handlas dollarn till ett historiskt högt pris VS SEK enligt grafen ovan.

Precis som med aktiekurser så är det omöjligt att veta var valutakursen kommer stå om 3mån, 6mån eller 1 år.
Dollarn kan lika gärna stå i 15 SEK eller 6 SEK i framtiden…

Men man bör åtminstone tänka på valutan som en risk när man investerar i aktier som handlas i utländska valutor.

Valutor kan också vara en möjlighet att nå ”dubbel” avkastning på en tillgång.
Köpte man Amerikanska aktier mellan år 2011-2013 så har man fått en bonusavkastning om 50-60 procent helt ”gratis” genom att SEK:en har försvagats under denna period.

Man ska inte heller glömma att många Svenska bolag som verkar på den internationella marknaden påverkas av dollarpriset.
Många Svenska bolag har gynnats av en försvagad SEK mot dollarn under året.

Ett exempel på detta är Volvo AB:

Därför kan det vara klokt att söka på USD/SEK lite då och då!

Börsvecka 32

Börsvecka 32 var en lättnad för många investerare inklusive undertecknad.
Dom flesta bolag i portföljen rörde sig uppåt och under veckan har portföljen stigit med ca 150 000 kronor.

Utdelningar

 • Blackstone 849,15 SEK
 • Mastercard 130,79 SEK
 • Apple Inc. 121,11 SEK

Man blir inte rik på vare sig Mastercard eller Apples yield i skrivande stund.
Apples senaste utdelningshöjning på 5% var inte heller något som imponerade mig, däremot så återköper både Apple & Mastercard sina egna aktier vilket är bra.

Köpt

 • Corem Property Group 153st
 • Avanzabank 10st
 • Fastpartner A 28st
 • Nordnet 15st
 • Castellum 13st

Jag har fortsatt att fylla på i fastighetsbolag & finansbolag då dessa sektorer fortsatt ser attraktiva ut.
Däremot är det fortfarande oklart huruvida räntorna kommer fortsätta upp i världen & i Sverige eller ej.
Inflationen har dock minskat, för julimånad låg inflationen på 8 procent att jämföra med månaden innan då den låg på 8,5 procent.
Det man dock ska ta med sig är att fastighetsbolagen endast behöver överleva ca 4,5 månader innan man får kompensation för inflationen, därmed tycker jag att man har gjort ett bra jobb än så länge för att överleva i detta tuffa ränteklimat.

Man bör också komma ihåg att veteraner såsom Sven-Olof Johansson & Rutger Arnhult faktiskt upplevde räntekrisen under 90-talet, så med det sagt lär dessa herrar lyckas navigera bättre än många andra ägare/VD:ar inom branschen.

Take away från Berkshire Hathaway Q2’22

Det gamla textilbolaget Berkshire Hathaway, numera rattat av Warren Buffett och hans partner Charles Munger rapporterade i helgen bolagets andra kvartal för 2022.

Berkshire Hathaway är ett konglomerat som är indelat i olika områden såsom försäkring, järnväg, energi och delägande i noterade innehav såsom Apple Inc, Coca Cola Company m.fl.

Verksamheten Q2’22

 1. Föräkringsdelen ökade sin omsättning med nästan $6 miljarder
 2. Järnvägdelen ökade sin omsättning med $834 miljoner
 3. Energidelen ökade sin omsättning med $633 miljoner

Summa summarum så tickar det på fin fint för den onoterade delen av BRK.

Dom fem största innehaven stod för 69 procent av den noterade portföljen.
Portföljen är upp ca 119 procent baserat på inköpsvärdet vs nuvarande värde (se bild nedan).

 1. Apple Inc $125,1B
 2. Bank of America $32,2B
 3. Coca Cola Company $25,2B
 4. Chevron Corporation $23,7B
 5. American Express Company $21,0B

Börsen värderar Berkshire Hathaway till ett marknadsvärde om ca $645B i skrivande stund samtidigt som den noterade delen var värd ca $327B den 30:e juni, så man skulle kunna säga att bolagets onoterade del värderas lika högt som den noterade (förenklat).

Kassaflödet

Om vi då kikar på kassaflödet så är net cash flow från den operativa verksamheten nere på $15,3B ($19,5B), men då ska vi också komma ihåg att vi har en förlust på pappret på ca $68,589B pga bl.a värdenedgångar för den noterade portföljen.

Om vi kikar på köp av aktier vilket motsvarar ”purchases of equity securities” så har Berkshire Hathaway varit väldigt aktiva dom första 6 månaderna vs i fjol.
Däremot så var $51,119B av dom $57,269 i det första rapporterande kvartalet.
Så med andra ord har Buffett & Co. varit betydligt mer försiktiga i det andra kvartalet vilket är lite förvånande under rådande börsklimat.

Buybacks

Berkshire Hathaway rapporterade att man återköpte aktier för ett värde om $4,191B för första halvan av året, räknar man bort första kvartalet på $3,180B så landar vi på ett värde om ca $1,011B för andra kvartalet, vilket är en rejäl inbromsning vs förra kvartalet.
Låt oss inte glömma att BRK.b handlades under $270 i junimånad vilket är nästan $100 lägre än ATH ($362,10) för bara några månader innan.

Slutsats

Warren Buffett har varit försiktig i det andra kvartalet.
Investeringarna har minskat rejält och återköpen har också minskat från förra kvartalet.
Den onoterade verksamheten tickar på i bra fart, där både försäkringsdelen, energi & järnvägsdelen är upp ca 10 procent YoY, men kostnaderna enbart är upp ca 6,6 procent.

Det som förvånar mig något är att inte Buffett har investerat mer under det andra kvartalet, vilket kan bero på att han fortfarande tycker att noterade aktier är fortsatt dyra.

Det enda riktigt negativa med Berkshires andra kvartal som jag kan utröna är värdeminskningen på den noterade portföljen till följd av den globala börsnedgången som dom flesta av oss har fått erfara.

Nytt innehav: Lowe’s Companies Inc

Idag har jag köpt ett Amerikanskt bolag som heter Lowe’s Companies Inc.
Lowe’s är en butikskedja som säljer heminredningsprodukter likt Jula, Bauhaus etc.

Bolaget har nästan 2200 butiker i USA & Kanada och har över 300 000 anställda (!) globalt.

Rullande tolv månader (TTM) omsätter man $95,5 miljarder och tjänar $8,42 miljarder.

Bolagets CEO är Marvin R. Ellison som tidigare har jobbat inom retail både hos J.C Penney, men även Home Depot som är Lowe’s största konkurrent.

Utdelning

Lowe’s Comanies Inc har höjt utdelningen i 60 år och är en av få Dividend Kings.

Bolaget höjde sin senaste utdelning från $0.8 till $1.05 per kvartal, vilket motsvarar en ökning om ca 31 procent.

Bolaget har därmed en hygglig yield om ca 2,2 procent i skrivade stund.

Att bolaget har lyckats höja utdelningen under så många år är smått otroligt, men även ett kvitto på att bolaget verkar inom en bransch där man är marknadsledande och står pall även i svåra tider.

Mellan finanskrisåren 2007 & 2009 höjde bolaget utdelningen mer än 24 procent.

TTM har Lowe’s haft en payout ratio om ca 26 procent, i och med utdelningshöjningen på 31 procent bör vi räkna med att payout ration kommer ligga kring 34 procent allt annat lika.

Det betyder att det fortfarande finns massor med utrymme att både höja utdelningen men även att återköpa fler aktier i framtiden.

Återköp av aktier

Sedan 2009 har bolaget kraftigt minskat antalet utomstående aktier genom aggressiva återköp.

Antalet aktier har minskat från ca 1,469 miljarder till 0,662 miljarder, vilket är mer än en halvering, något få bolag kan stoltsera med.

Bolaget handlas i skrivande stund till en buy back yield om ca 11,21 procent TTM, vilket är otroligt högt och inte representativt då 5-year average ligger på 4,77 procent.

Slutsats

På P/E 16 tycker jag risk/reward ser aptitligt ut då genomsnittet ligger på P/E 20.
Analytikerna tror att EPS tillväxten kommer vara tvåsiffriga dom närmaste åren trots att Lowe’s var en Covid-19 vinnare.
Förmodligen kommer dom aggressiva återköpen vara en nyckel för framtida EPS-tillväxt snarare än organisk tillväxt kortsiktigt.

Bolaget har en del skulder vilket medför risk i sig.

I caset finns också en tro om att bolaget bör kunna öka sina marginaler och stänga gapet mellan Lowe’s & Home depot där det senare har betydligt bättre marginaler idag.

I skrivande stund har jag köpt 10st aktier vilket motsvarar mindre än 1 procent av portföljsvärdet.

Real assets, en hedge mot inflation

I Blackstones Q1 webcast så berättade Stephen A. Schwarzman att en historisk hedge mot inflation har varit att äga ”real assets”.

Real assets kan vara råmetaller, mark, naturresurser och fastigheter.
I Blackstones fall så är det framförallt fastigheter.

Varför just fastigheter är en så bra hedge är pga fastighetsägarna oftast kan skjuta över dom ökade kostnaderna till hyresgästen i form av högre hyra.
Om fastighetsägaren dessutom har tagit långa lån till bunden ränta så kan det ta många månader/år innan fastighetsägaren behöver tumma på sina marginaler.

Då nybyggnation oftast blir dyrare i form av ökade råmaterialskostnader & arbetskostnad så ökar värdet på befintliga fastigheter, då ”replacement cost” går upp.

Därför är jag inte särskilt orolig än för fastighetsbolagen.


Handlat i veckan, finansierat av utdelningar

I veckan erhöll portföljen 7979 SEK i utdelningar som sattes i arbete nästan omgående.
Majmånad är portföljens viktigaste utdelningsmånad sett till pengar, och så kommer det sannolikt förbli så länge dom svenska innehaven finns kvar.

 • Addlife B
 • Avanza Bank
 • Blackstone
 • Castellum
 • Fabege
 • Balder
 • Fastator
 • Investor B
 • Nolato B
 • Nordnet
 • Volati

Man kan ju nästan köpa vilket bolag som helst idag till ”rabatt” mot tidigare priser, men det är också därför jag tycker att det är så viktigt att ha en portfölj med ett löpande kassaflöde i form av utdelningar från portföljsbolag, som förhoppningsvis kommer utskifta pengar i ur & skur till sina aktieägare.

Utdelningar underlättar i tider som dessa när man konstant vill trycka på köpknappen i nedpressade bolag.

Många av mina porföljsbolag har även godkända återköpsprogram, vilket innebär att bolag såsom Corem, Fabege, Apple, Microsoft, Alphabet m.fl återköp aktier nu när deras aktier anses vara ”undervärderade” av respektive management.

Kryptokrasch & bättre börsvärderingar

Bland det jobbigaste som finns som investerare med innehav på börsen är att se när ens tillgångar kraftigt tappar värde dag efter dag.

Till synes ser vi inte heller något ljus i tunneln gällande Ryssland/Ukraina konflikten, eller ränteläget.
Dessa osäkerheter ligger just nu som en våt filt över världens alla börsmarknader, vilket bidrar till att börsen YTD är inne i en riktigt ond spiral.

Kryptovalutakrasch

Inte heller dom säkra cryptovalutorna har varit någon safe haven för investerare som vill hedga sig mot fiatvalutor såsom USD/SEK/CAD etc.
Vi såg i veckan flera cryptovalutor såsom bl.a $LUNA krascha totalt, med en nergång om mer än 99%, vilket såklart är förödande för investerare som kan ha placerat flera årslöner i tillgången i tron om fina avkastningsmöjligheter framgent.

Bättre värderingar

Ingen av oss vet något om börsens framtid, men om vi kikar på börsens nuvarande värderingar så har dom allra flesta bolag kommit ner 20-40 procent i pris, vilket för mig är en fantastisk möjlighet att få tillgång till bolag som under många år har varit högt prissatta.

I takt med att pris går ner går även bolagens historiska yielder klivit upp.

 • Free Cash Flow Yield
 • Dividend Yield
 • Buyback Yield

Det är speciellt sektorer såsom fastigheter & tech som har tagit rejält med stryk under 2022 pga rådande ränteoro. Därmed finns det en uppsjö av bolag som handlas till attraktivare priser idag än för bara några månader sedan.

Att inte vara för negativ när börsen går ner…

Vi människor är flockdjur och drabbas därför hårt av exempelvis en börsmarknad som är riktigt sur & negativ.
Man får svårt att se någon som helst ljusning och tänker att det bara att det kommer bli värre…

Känns det igen?

Never become too positive or too negative

Bruce Flatt, CEO Brookfield Asset Management

Bruce Flatt menar på att nyhetsmedia & sociala medier för det mesta framställer information på ett sätt som alltid är för positiv eller för negativ.

Så när man läser information på nätet eller i tidningar så måste man utgå från att det som skrivs kan vara för extremt åt något håll. Man får inte heller glömma att media tjänar pengar på klick, och ju mer chockerande en artiklel är formulerad, ju större är chansen att någon klickar in på artikeln.

If You Can’t Stomach 50% Declines in Your Investment You Will Get the Mediocre Returns You Deserve

Charlie Munger, Vice Chairman Berkshire Hathaway Inc.

Bra bolag kan dras ner i träsket för att sektorn handlas ner, eller för att marknaden som stort handlas ner, därför är det än mer viktigt att grotta ner sig i bolagsrapporterna när dom blir publika.