Atlas Copco fyller ett vakuum

Översikt

 • Introduktion
 • Första kvartalet 2023 i korthet
 • Marknadsutveckling
 • Kassaflödet
 • Serviceaffären
 • Risker
 • Vad säger ägarna om Atlas Copco
 • Sammanfattning

Introduktion

Jag har aldrig tidigare skrivit ett blogginlägg som specifikt handlar om Atlas Copco, däremot vill jag inleda inlägget med att jag både är direkt och indirekt exponerad mot Atlas Copco då jag äger aktier i bolaget och via andra bolag som har Atlas Copco i sin portfölj.

Min förhoppning med inlägget är att du som läsare ska få en lite djupare insikt i bolaget mer än bara att kika på P/E-värdet och direktavkastning hos din mäklare, men också för att bygga en förståelse kring varför Atlas Copcos affärsmodell är så ”stark”.

Atlas Copco handlas på Stockholmbörsen under kortnamnet STO: ATCO.a / STO: ATCO.b

VD: Mats Rahmström
Börsvärde: 716 382,8 MSEK
Antal aktier: 4 868 385 154 st (inkl. A, B)

Om man köpte aktier för 10 år sedan har man fått åtnjuta följande:

 • Totalavkastning: 846,7%
 • Avkastning exkl. återlagd utdelning: 247,9%
 • CAGR inkl. återlagd utdelning: 25,19%
 • CAGR exkl. återlagd utdelning: 13,27%


Första kvartalet 2023 i korthet

 • Orderingången ökade 18% till MSEK 47 707 (40 379), en organisk ökning med 5%
 • Intäkterna ökade 32% till MSEK 39 861 (30 086), en organisk ökning med 18%
 • Rörelseresultat nådde MSEK 8 699 (6 749), vilket motsvarar en marginal på 21.8% (22.4)
  ─ Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 8 663 (6 525),
  vilket motsvarar en marginal på 21.7% (21.7)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 8 655 (6 671)
 • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.34 (1.07, justerat för aktiesplit)
 • Operativt kassaflöde om MSEK 4 948 (2 400)
 • Avkastning på sysselsatt kapital var 29% (27)

Atlas Copco levererade ett starkt första kvartal i en orolig värld där det mesta såg bra ut, det enda som var en besvikelse jämfört med jämförelsekvartalet var om möjligt rörelsemarginalen som sjönk 0,6%.

Bolaget aviserar även att marknadsutsikterna kommande kvartal kommer kvarstå på dessa nivåer, vilket bäddar för lite trygghet hos aktieägarna.

Marknadsutveckling

Management skriver att den övergripande efterfrågan på bolagets produkter & tjänster var fortsatt stark.
Den starka orderingången verkar även har överraskat managements förväntningar positivt.
Ska man säga något negativt så var det varförallt vakuumutrustning till halvledarindustrin som minskade kraftigt.

Det som framförallt driver på orderingången är efterfrågan för industriella monterings- och visionslösningar för kunder med produktion inom elfordon.

Om vi kikar på den geografiska orderingången för bolaget så visar dom oss en god utveckling i samtliga områden där Afrika/Mellanöstern var särskilt starkt med en ökning om 21%.

Dock var det svagare utveckling i Asien/Oceanien, kanske kopplat till att väst vill göra sig mindre beroende av chiptillverkningen i just Asien, vilket förmoligen skickar en del av orderingången över till bl.a Nordamerika och Europa.

Tittar vi på försäljningsbryggan nedan så berättar tyvärr inte Atlas Copco för läsarna hur stor del av försäljningstillväxten som var i form av volym, pris utan man får helt enkelt gissa sig till att det var en mix mellan lite allt möjligt.

Vi ser framförallt en medvind i valuta som svarar för den största delen i ökningen av orderingången med sina 7%.

Atlas Copcos ledning har under många år arbetat fram en god geografisk spridning mellan dom olika kontinenterna.

Det är egentligen bara Afrika/Mellanöstern samt Sydamerika som laggar efter, men det är inget ovanligt för industribolag som Atlasc Copco då liten till ingen industri finns i dessa länder som efterfrågar den typ utav högteknologiska utrustning som våra Svenska bolag tillverkar.
Detta är förmodligen mest driver utav pris, man har inte råd att investera i förstklassiga produkter.

Kassaflödet

Tittar vi på kassaflödet så ser det riktigt fint ut.

Kassaflödet har stärkts kraftigt pga en ökning av rörelseresultat med 28,9% YoY.

Man genererar 6 mdr i nettokassaflöde från den löpande verksamheten och har ett sammanlagt CAPEX på 1,3 mdr, vilket innebär att det fria kassaflödet för aktieägarnas räkning i kvartalet var 4,7 mdr.

Man ska dock komma ihåg att 11,2 mdr SEK i fritt kassaflöde behövs genereras under året för att åminstone klara samma utdelning som för räkenskapsåret 2022.

Serviceaffären

The golden goose

Dom allra flesta bolag vill ha löpande intäkter, dvs intäkter som man inte behöver jaga varje dag, månad eller år.
Löpande intäkter kan exempelvis ske via servicekontrakt.

I Atlas Copcos fall kan det innebära att kunden skickar sina defekta skruvdragare på service hos en Atlas Copco-anläggning, eller att servicetekniker för Atlas Copcos räkning åker ut till sina kunder och servar eller lagar kompressorer som löpande behöver förebyggande underhåll eller som har havererat.

Atlas Copco säljer även reservdelar till kunder som hellre servar produkterna själva.

Tack vare att Atlas Copcos produkter förmodligen kostar en hel del pengar så ser kunderna en ekonomisk fördel med att hellre reparera produkterna än att behöva köpa nya produkter.
Det innebär att Atlas Copco kan tjäna stora pengar på sin service-del av affären.

Nedan kan ni se att service inom varje område står för en stor del av intäkterna varje kvartal och är därmed en oherhört viktig del av Atlas Copcos affär.

Man kan nästan jämföra detta med mjukvarubolagens abonnemangsupplägg, där man inte bara säljer mjukvaran utan får betalt för den löpande över produktens livslängd.

Service-affären kommer sannolikt öka i procentuell-andel vid en lågkonjuktur där kunderna håller i plånboken men tvingas att laga sin utrustning för att undvika produktionsstopp, vilket ”kan” innebära att Atlas Copcos intäkter påverkas mindre vid ett försäljningstapp av nyförsäljning.

Risker

Enligt min åsikt så ser aktien ganska dyr ut på dessa nivåer.
Dagen till ära så handlas exempelvis b-aktien på 137,6 kronor och kommer sannolikt stänga på den högsta kursen i bolagets historia.

Även om orderingången ser starkt ut så är det svårt att bedöma om högkonjunkturen hos dom producerande bolagen kommer hålla i sig.

Svenska industribolag med internationell försäljning har haft medvind vad gäller valutavinster under många kvartal i rad sett till en stark dollar och Euro mot den svenska kronan. Det råder inga tvivel om att vändningen någon gång kommer, frågan är bara när?

Kraftigt ökade räntor må vara bakom oss, men vi lever fortfarande med en ränta som var betydligt högre för några månader sedan. Det innebär att Atlas Copcos räntekostnader kommer öka, även om bolaget är modest belånat i skrivande stund.

Vad säger ägarna om Atlas Copco

Ibland kan det vara klokt att kika vad ägarna tycker om bolaget, i fallet med Atlas Copco har vi turen att vi kan läsa om bolaget hos huvudägaren Investor AB, som äger mer än en femtedel av rösterna i bolaget.

Vidare har Investor både ordförandeposten och en styrelsemedlem, så totalt 2 personer från huvudägaren är representerade i ledningen hos Atlas Copco.

Från Investor AB:s årsrapport 2022:

 • Atlas Copco har ledande marknadspositioner inom
  attraktiva industrisegment med god tillväxtpotential.
  Den operationella effektiviteten är stark, med stöd av
  den decentraliserade organisationen.
 • Under 2022 rapporterade Atlas Copco rekordhög orderingång, omsättning och lönsamhet, samtidigt som företaget
  fortsatte att investera i framtida tillväxt.
 • Fokus för framtida värdeskapande: Fortsatt lönsam tillväxt,
  fortsatta investeringar i innovation och digitalisering inom
  samtliga affärsområden
Investor AB:s syn på bolaget

Sammanfattning

Oavsett hur man ser kring bolagets nuvarande värdering så är bolaget ett av börsens allra bäst presterande bolag över tid.

Som jag skrev inledningsvis i inlägget så har aktieägarna som har återlagt sin utdelning i bolaget fått åtnjuta en årlig avkastning dom senaste åren om 25% dom senaste 10 åren, vilket är otroligt bra.

Men pga bolagets fantastiska utveckling så har börsen prisatt bolaget med en premie på sistone, vilket såklart spär på den årliga utvecklingen sett till pris av aktien.

Sammanfattningsvis tycker jag bolaget är underbart för att använda Warren Buffetts termonologi, men så även priset i detta fall vilket innebär att jag har svårt att säga att bolaget är köpvärt då jag själv har avvaktat.

Däremot så tror jag fortfarande på att den underliggande affären kommer fortsätta att leverera, speciellt med hänsyn till vad som lyftes fram i den alla senaste kvartalsrapporten.

Varför man inte ska bry sig om aktiekursen

Under börsåren 2008 / 2009 så sjönk Hexagons aktie rejält och dess aktieägare fick se sina aktier falla med mer än 70 procent från toppen.

Privata affärer

Så här skrev Hexagons enskilt största ägare i sin årsredovisning om bolaget:

Marknaden har bedömt att bolagets skuldsättning skulle hindra dess fortsatta tillväxt. Vi gör en annan bedömning och anser att bolagets starka position
på den globala marknaden för mätteknologi består och
att bolaget kommer att fortsätta att utvecklas bra även
under kommande år. Vi är övertygade om att bolaget
kommer gå stärkt ur den lågkonjunktur vi nu upplever.

MSAB, årsredovisningen 2009

Det är väldigt lätt som aktieägare att bli ängslig när ens aktier går ner kraftigt.
Man kanske vill ta hem en vinst eller bevara det kapital som faktiskt kan ”räddas”.

there’s nothing that changes sentiment like price

Ett vanligt misstag är att man säljer pga oro i marknaden, ofta påhejat av media som ofta brukar skriva alltför negativa artiklar eller alltför positiva artiklar om bolaget man äger.

Låt säga att man sålde Hexagon någonstans i bottenträsket i janauri i början av 2009, då har man ”missat” ca 3171% i avkastning fram tills idag.

Få andra bolag har presterat så väl på börsen som Hexagon AB sedan förra finanskrisen.

Varför har vi så svårt att vara långsiktiga i våra innehav?

Warren Buffett ska ha sagt att om man inte är villig att äga aktien i 10 år så ska man inte ens fundera på att äga aktien under 10 minuter.

Warren Buffetts parhäst Charlie Munger säger bl.a så här:

Världen är fylld av dåraktiga spelare och dom kommer inte prestera lika bra som dom tålmodiga investerarna

Charlie Munger

Det svåra med aktier är att vi påverkas av andra.

Vi är flockdjur och vill gärna inte äga bolag som det skrivs negativa artiklar om eftersom vi själva inte vill bli associerade med negativitet.

Att jämför oss ofta med andra investerare, därmed har vi en alternativkostnad att ta hänsyn till.

Ett bra exempel var Apple Inc kring 2015 när Iphone försäljningen hade toppat, då skrevs det väldigt mycket negativa artiklar om att Apples storhetstid var över och att bolaget inte hade några framtidsutsikter längre.
Detta pga försäljningen då var starkt kopplat till hur många iPhones bolaget lyckades sälja.

Det man inte orkade lyfta fram var att servicedelen växte otroligt starkt under denna period, men man viftade bort detta eftersom servicedelen då utgjorde så liten del av bolagets totala affär.

Sedan dess har både försäljning, vinst och utdelning ökat för Apple Inc, det enda som har minskat är bolagets utomstående aktier som har blivit rejält färre till antalet tack vare kraftiga återköp.

Om ett bolag man äger därmed går ner i värde kraftigt bör man försöka bilda sig en uppfattning om det är något radikalt i bolaget som har förändrats eller ej.
Om faktan förändras så finns det ingen skam i att avyttra innehavet.

Om så är fallet bör man omedelbart agera, men om man fortfarande bedömer att bolaget är detsamma som vid tillfället man gjorde sin investering så får man lita på att management har läget under kontroll.

Skamlös kloning

I jakten på den högsta möjliga avkastningen till lägsta möjliga risk så är strategierna ändlösa…

En känd investerare vid namn Mohnish Pabrai har använt sig av strategin ”shameless cloning” något han även refererar sig själv till, vilket i kort innebär att man kopierar lyckade investerares principer och på så sätt undvika att uppfinna hjulet själv.

Mohnish själv är en följare av Warren Buffetts lära och är både öppen och ödmjuk kring hur mycket han har lärt sig från både Warren Buffett och Charlie Munger.

Tanken är inte att inlägget ska handla om Mohnish Pabrai, men key takeaways är att man ska kopiera andras principer och inte deras portföljer eller aktier rakt av.

Fördelarna med att kopiera duktiga investerares principer är att man i bästa fall även kan undvika många misstag som kan bli kostsamma och därmed hämma din långsiktiga ränta på ränta.

Självreflektion

Jag hade aldrig investerat i Starbreeze eller Lundin Mining för nära 11 år sedan om jag redan från dag 1 hade tagit till mig av Buffetts principer, men det är lätt att vara efterklok.
Med åren så inser man mer och mer vad det är som faktiskt genererar avkastning i det långa loppet.
När jag var färskt inom finansvärlden så kunde jag köpa aktier i hopp om uppköp eller positiva PM så man kunde sälja till en fin vinst, vilket är helt idiotiskt med facit i hand.

Personligen har jag kopierat mycket från Warren Buffett vilket kanske inte är så oväntat, men på sistone har jag kopierat en hel del från Terry Smith och själv börjat förstå vad ett kvalitétsbolag faktiskt är och vad man bör hålla utkik efter.

Efter många år av kraftig bullmarknad till följd av nedåtgående räntor och en aktiemarknad där nästan allt har gått spikrakt uppåt är det återigen back to basic.

Långsiktigt ägande

Jag blir alltid lika imponerad av att se hur vissa investerare klarar att sitta kvar på sina innehav år efter år, i vissa fall även över generationer.

I Sverige finns det gott om exempel där ägarfamiljer har ägt vissa bolag under väldigt lång tid, och på så vis byggt upp stora förmögenheter över tid.

Dom allra flesta känner till namnen Wallenberg, Douglas, Bennet, Stenbeck osv.

Det vanligaste misstaget som vi investerare gör att vi säljer en aktie för tidigt, något jag själv har gjort många gånger.
En kortsiktig trade på 20-30% kan kännas fantastiskt härligt i det korta perspektivet, men i det långa loppet kan vi riskera att förlora tusentals procent i avkastning.

”The best investors are entrepreneurs that never sell” – Nick Sleep

Nick Sleep menar på att dom grundare som byggt upp bolag såsom Familjen Walton som äger Walmart har blivit förmögna för att man aldrig har sålt sina aktier.

Lärdomen här är att försöka hitta långsiktiga compounders som man kan äga under många år utan att behöva oroa sig för att bolaget och i förlängningen att aktien blir värdelös.

En användare på twitter skrev så här:

Att sälja för tidigt och vid fel tillfälle kan uppenbarligen vara förödande som denna användare har delat med sig.

Att äga aktier i bolag där man har tydliga ägare tycker jag är en klar fördel eftersom kapitalförvaltningen ofta är i godare händer än när ansiktslösa tjänstemän driver bolagen.

Därför består portföljen av innehav i bl.a följande bolag där ledningen äger stora delar av bolaget, och kan planera långsiktigt utan att behöva oroa sig för kommande kvartal och vad analytiker tycker om ledningen och bolaget.

LVMH / Christian Dior – Bernard Arnault
Investor AB – Wallenberg
Kering SA – Pinault
Brookfield Corporation / Asset Management – Bruce Flatt and partners

Det svåra är bara sitta på händerna och inte göra någonting alls…

Risker med valutor

En risk som investerare behöver tänka på är valutor.
Många har köpt Amerikanska värdepapper under året, inklusive undertecknad, men man måste komma ihåg risken med valutor.

I dagsläget handlas dollarn till ett historiskt högt pris VS SEK enligt grafen ovan.

Precis som med aktiekurser så är det omöjligt att veta var valutakursen kommer stå om 3mån, 6mån eller 1 år.
Dollarn kan lika gärna stå i 15 SEK eller 6 SEK i framtiden…

Men man bör åtminstone tänka på valutan som en risk när man investerar i aktier som handlas i utländska valutor.

Valutor kan också vara en möjlighet att nå ”dubbel” avkastning på en tillgång.
Köpte man Amerikanska aktier mellan år 2011-2013 så har man fått en bonusavkastning om 50-60 procent helt ”gratis” genom att SEK:en har försvagats under denna period.

Man ska inte heller glömma att många Svenska bolag som verkar på den internationella marknaden påverkas av dollarpriset.
Många Svenska bolag har gynnats av en försvagad SEK mot dollarn under året.

Ett exempel på detta är Volvo AB:

Därför kan det vara klokt att söka på USD/SEK lite då och då!

Börsvecka 32

Börsvecka 32 var en lättnad för många investerare inklusive undertecknad.
Dom flesta bolag i portföljen rörde sig uppåt och under veckan har portföljen stigit med ca 150 000 kronor.

Utdelningar

 • Blackstone 849,15 SEK
 • Mastercard 130,79 SEK
 • Apple Inc. 121,11 SEK

Man blir inte rik på vare sig Mastercard eller Apples yield i skrivande stund.
Apples senaste utdelningshöjning på 5% var inte heller något som imponerade mig, däremot så återköper både Apple & Mastercard sina egna aktier vilket är bra.

Köpt

 • Corem Property Group 153st
 • Avanzabank 10st
 • Fastpartner A 28st
 • Nordnet 15st
 • Castellum 13st

Jag har fortsatt att fylla på i fastighetsbolag & finansbolag då dessa sektorer fortsatt ser attraktiva ut.
Däremot är det fortfarande oklart huruvida räntorna kommer fortsätta upp i världen & i Sverige eller ej.
Inflationen har dock minskat, för julimånad låg inflationen på 8 procent att jämföra med månaden innan då den låg på 8,5 procent.
Det man dock ska ta med sig är att fastighetsbolagen endast behöver överleva ca 4,5 månader innan man får kompensation för inflationen, därmed tycker jag att man har gjort ett bra jobb än så länge för att överleva i detta tuffa ränteklimat.

Man bör också komma ihåg att veteraner såsom Sven-Olof Johansson & Rutger Arnhult faktiskt upplevde räntekrisen under 90-talet, så med det sagt lär dessa herrar lyckas navigera bättre än många andra ägare/VD:ar inom branschen.

Take away från Berkshire Hathaway Q2’22

Det gamla textilbolaget Berkshire Hathaway, numera rattat av Warren Buffett och hans partner Charles Munger rapporterade i helgen bolagets andra kvartal för 2022.

Berkshire Hathaway är ett konglomerat som är indelat i olika områden såsom försäkring, järnväg, energi och delägande i noterade innehav såsom Apple Inc, Coca Cola Company m.fl.

Verksamheten Q2’22

 1. Föräkringsdelen ökade sin omsättning med nästan $6 miljarder
 2. Järnvägdelen ökade sin omsättning med $834 miljoner
 3. Energidelen ökade sin omsättning med $633 miljoner

Summa summarum så tickar det på fin fint för den onoterade delen av BRK.

Dom fem största innehaven stod för 69 procent av den noterade portföljen.
Portföljen är upp ca 119 procent baserat på inköpsvärdet vs nuvarande värde (se bild nedan).

 1. Apple Inc $125,1B
 2. Bank of America $32,2B
 3. Coca Cola Company $25,2B
 4. Chevron Corporation $23,7B
 5. American Express Company $21,0B

Börsen värderar Berkshire Hathaway till ett marknadsvärde om ca $645B i skrivande stund samtidigt som den noterade delen var värd ca $327B den 30:e juni, så man skulle kunna säga att bolagets onoterade del värderas lika högt som den noterade (förenklat).

Kassaflödet

Om vi då kikar på kassaflödet så är net cash flow från den operativa verksamheten nere på $15,3B ($19,5B), men då ska vi också komma ihåg att vi har en förlust på pappret på ca $68,589B pga bl.a värdenedgångar för den noterade portföljen.

Om vi kikar på köp av aktier vilket motsvarar ”purchases of equity securities” så har Berkshire Hathaway varit väldigt aktiva dom första 6 månaderna vs i fjol.
Däremot så var $51,119B av dom $57,269 i det första rapporterande kvartalet.
Så med andra ord har Buffett & Co. varit betydligt mer försiktiga i det andra kvartalet vilket är lite förvånande under rådande börsklimat.

Buybacks

Berkshire Hathaway rapporterade att man återköpte aktier för ett värde om $4,191B för första halvan av året, räknar man bort första kvartalet på $3,180B så landar vi på ett värde om ca $1,011B för andra kvartalet, vilket är en rejäl inbromsning vs förra kvartalet.
Låt oss inte glömma att BRK.b handlades under $270 i junimånad vilket är nästan $100 lägre än ATH ($362,10) för bara några månader innan.

Slutsats

Warren Buffett har varit försiktig i det andra kvartalet.
Investeringarna har minskat rejält och återköpen har också minskat från förra kvartalet.
Den onoterade verksamheten tickar på i bra fart, där både försäkringsdelen, energi & järnvägsdelen är upp ca 10 procent YoY, men kostnaderna enbart är upp ca 6,6 procent.

Det som förvånar mig något är att inte Buffett har investerat mer under det andra kvartalet, vilket kan bero på att han fortfarande tycker att noterade aktier är fortsatt dyra.

Det enda riktigt negativa med Berkshires andra kvartal som jag kan utröna är värdeminskningen på den noterade portföljen till följd av den globala börsnedgången som dom flesta av oss har fått erfara.

Nytt innehav: Lowe’s Companies Inc

Idag har jag köpt ett Amerikanskt bolag som heter Lowe’s Companies Inc.
Lowe’s är en butikskedja som säljer heminredningsprodukter likt Jula, Bauhaus etc.

Bolaget har nästan 2200 butiker i USA & Kanada och har över 300 000 anställda (!) globalt.

Rullande tolv månader (TTM) omsätter man $95,5 miljarder och tjänar $8,42 miljarder.

Bolagets CEO är Marvin R. Ellison som tidigare har jobbat inom retail både hos J.C Penney, men även Home Depot som är Lowe’s största konkurrent.

Utdelning

Lowe’s Comanies Inc har höjt utdelningen i 60 år och är en av få Dividend Kings.

Bolaget höjde sin senaste utdelning från $0.8 till $1.05 per kvartal, vilket motsvarar en ökning om ca 31 procent.

Bolaget har därmed en hygglig yield om ca 2,2 procent i skrivade stund.

Att bolaget har lyckats höja utdelningen under så många år är smått otroligt, men även ett kvitto på att bolaget verkar inom en bransch där man är marknadsledande och står pall även i svåra tider.

Mellan finanskrisåren 2007 & 2009 höjde bolaget utdelningen mer än 24 procent.

TTM har Lowe’s haft en payout ratio om ca 26 procent, i och med utdelningshöjningen på 31 procent bör vi räkna med att payout ration kommer ligga kring 34 procent allt annat lika.

Det betyder att det fortfarande finns massor med utrymme att både höja utdelningen men även att återköpa fler aktier i framtiden.

Återköp av aktier

Sedan 2009 har bolaget kraftigt minskat antalet utomstående aktier genom aggressiva återköp.

Antalet aktier har minskat från ca 1,469 miljarder till 0,662 miljarder, vilket är mer än en halvering, något få bolag kan stoltsera med.

Bolaget handlas i skrivande stund till en buy back yield om ca 11,21 procent TTM, vilket är otroligt högt och inte representativt då 5-year average ligger på 4,77 procent.

Slutsats

På P/E 16 tycker jag risk/reward ser aptitligt ut då genomsnittet ligger på P/E 20.
Analytikerna tror att EPS tillväxten kommer vara tvåsiffriga dom närmaste åren trots att Lowe’s var en Covid-19 vinnare.
Förmodligen kommer dom aggressiva återköpen vara en nyckel för framtida EPS-tillväxt snarare än organisk tillväxt kortsiktigt.

Bolaget har en del skulder vilket medför risk i sig.

I caset finns också en tro om att bolaget bör kunna öka sina marginaler och stänga gapet mellan Lowe’s & Home depot där det senare har betydligt bättre marginaler idag.

I skrivande stund har jag köpt 10st aktier vilket motsvarar mindre än 1 procent av portföljsvärdet.